Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Anita Kobacka, Kancelaria Komornicza nr II w Brzegu

poprzednio Komornik Sądowy Elwira Krupa - w zakresie spraw niezakończonych

Zakres terytorialny

W sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1–2a ustawy o komornikach sądowych, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

  • o egzekucję z nieruchomości;
  • o wydanie nieruchomości;
  • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
  • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
  • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Właściwość miejscowa kancelarii komornika obejmuje swoim zakresem:

Miasto Brzeg

Lewin Brzeski oraz miejscowości:

Błażejowice, Borkowice–Niwa, Buszyce, Chróścina, Golczowice, Jasiona, Kantorowice, Leśniczówka, Łosiów, Mikolin, Nowa Wieś Mała, Oldrzyszowice, Przecza, Ptakowice, Raski, Różyna, Sarny Małe, Skorogoszcz, Stroszowice, Strzelniki, Wronów

Gminę Lubsza oraz miejscowości:

Błota, Borek, Borucice, Boruta, Czepielowice, Dobrzyń, Kopalina, Kościerzyce, Książkowice, Lednica, Leśna Woda, Lubicz, Lubsza, Mąkoszyce, Michałowice, Myśliborzyce, Nowe Kolnie, Nowy Świat, Piastowice, Pisarzowice, Raciszów, Rogalice, Roszkowice, Śmiechowice, Stawy, Szydłowice,  Tarnowiec, Zamcze, Złotówka

Gminę Olszanka oraz miejscowości:

Czeska Wieś, Gierszowice, Jankowice Wielkie, Janów, Krzyżowice, Michałów, Obórki, Olszanka, Pogorzela, Przylesie

Gminę Popielów oraz miejscowości:

Kaniów, Karłowice, Kurznie, Kuźnica Katowska, Lubienia, Nowe Siołkowice, Popielów,  Popielowska Kolonia, Rybna, Stare Kolnie, Stare Siołkowice, Stobrawa

Gminę Skarbimierz oraz miejscowości:

Bierzów, Brzezina, Kopanie, Kruszyna, Lipki, Łukowice Brzeskie, Małujowice, Pawłów, Pępice, Prędocin, Skarbimierz Osiedle, Zielęcice, Zwanowice, Żłobizna